Lyskapellet.no
Sist oppdatert: 8. november 2010

  Vekst eller forvandling


  

Drue var jeg, perset ble jeg
– vin jeg blir omsider

Vekst eller forvandling

Vel handler symbolikken i Lyskapellet om både fortid, nåtid og fremtid, men i utrykket fremtid ”vin jeg blir omsider” ligger der også et gjennembrud, et frembrud av noe nyt. Dette nye er ikke blot en følge av en åndelig vekst. Det kan også komme til én som en overraskelse. Uanset hvordan, det vil altid være forbundet med noget smertefuldt. Der er kun et å gjøre, at lade det nye bryde frem og lægge det gamle bag sig.

Forholdet mellem Gud og menneske vil av nådens vei bli innfoldet i en orden, som ligger i forjættelsen om menneskets bestemmelse. Den smerte, Gud kan forvolde i et menneske, er en smerte, som har med erkjendelsen av Guds vesen at gjøre, det som vi skal spejle. Den understrøm, som fører oss ind under ”korsets gåde”, bryder igjennem det lag, som vi kaller menneskets egenvilje. Essensen, det som frigjøres, føyer noe nytt til vårt vesen.

 

  Dertil os hjælper nådens Ånd, som os vor Herre tilsender, han har vort hjerte i sin hånd, han det som bækkene vender, vender det mildt i Jesu navn, leder det til Gud Faders favn, nådens og sandhedens kilde.


 
  (N. F. S. Grundtvig)  

 

 

 
Lyskapellet.no