Lyskapellet.no
Sist oppdatert: 8. november 2010


Den gylne time   

Fjellprestens time til ro og ettertanke

Lyskapellet hver torsdag kl. 17.30 - 18.30. 

Timen innbyr til gyllen tid. I et oppjaget liv hvor vi ofte opplever at vi skulle vært et annet sted, inviteres vi til å være tilstede i vårt eget liv.  I Lyskapellet sitter vi like under Betlehemsstjerna. En hver som har vært i et føderom vet at en der er på rett sted til rett tid – der fødes livet. Gullet minner om at der er Gud.

Den gylne time ønsker også å vise respekt for at taushet er gull, og at folk skal få være i fred i fellesskapet.  Den gylne time ledes etter en fast ordning hvor en kan delta eller sitte i fred helt etter eget ønske. 

 

 
Lyskapellet.no